Samtalsterapi

Samtalsterapi är en form av behandling som syftar till att skapa en önskvärd förändring hos dig själv med hjälp av samtalet som verktyg. Det innebär att jag som psykolog kommer ställa frågor och be dig beskriva olika upplevelser. Det kan vara att du berättar om händelser i ditt liv, men också upplevelser inom dig som tankar, känslor och kroppsliga förnimmelser. Tillsammans kikar vi på samband och mönster, strävar efter att nå nya insikter och övar på strategier som kan hjälpa dig till att förändra eller förhålla dig till det som är utmanande.

Vem är jag?

Som legitimerad psykolog arbetar jag med samtalsterapi. Det innebär att jag arbetar med behandling där jag har samtalet som verktyg för att skapa förändring och välmående. I samtalen är jag varm och inlyssnande, men också engagerad och aktiv för att hjälpa dig vidare mot dina mål. Min ambition är att du ska få ut så mycket som möjligt av varje samtal, det vi gör blir därför ett samarbete där jag bidrar med min kunskap om psykologiska perspektiv och strategier och du bidrar med det du hittills vet om dig själv och dina inre upplevelser.

Legitimerad psykolog

Jag läste psykologprogrammet på Örebro universitet och blev klar psykolog 2018. Utbildningen hade en integrativ inriktning vilket innebär att den inte var knuten till någon specifik terapiform utan att jag har fått lära mig att utgå från evidens och individens behov. Numera använder jag mig framförallt av processbaserad kognitiv beteendeterapi (KBT) och acceptance and commitment therapy (ACT) och jag har löpande samlat på mig flertalet utbildningar inom dessa metoder. Se mer längre ner på denna sida.

Utbildning

Efter psykologprogrammet började jag arbeta inom psykiatrin på en mottagning för unga vuxna, personer mellan 18 och 25 år. Här arbetade jag med behandling både individuellt och i grupp och fick också erfarenhet av neuropsykiatriska utredningar. År 2020 började jag arbeta inom primärvården där jag fortfarande gör större delen av min arbetstid. Här har jag träffat hundratals personer med de flesta olika typer av besvär som exempelvis ångest, depression, stress, trauma, sömnbesvär, tvång, oro, låg självkänsla, sorg, långvarig smärta och relationsproblematik.

Erfarenhet

Jag har ett stort intresse för hälsa i allmänhet vilket utöver den psykiska hälsan också innebär fysisk och social hälsa. Bland annat har jag inom primärvården gått en utbildning i kombinerad levnadsvanebehandling och arbetat med grupper för personer med övervikt. Jag har också arbetat mer allmänt med beteendeförändring för kost och motion och för att hantera olika somatiska sjukdomar som diabetes och högt blodtryck.

Intresse för hälsa

Jag är också certifierad instruktör i MediYoga vilket är en evidensbaserad metod utvecklad för svensk hälso- och sjukvård. Det är en stillsam yogaform som består av en strukturerad kombination av medveten närvaro, andning, rörelser och meditation. Träningen syftar till att ge ökad livskvalité genom ökad funktion både fysiskt och psykiskt

Hur går det till?

Boka online

Du kan boka ett samtal direkt via min onlinebokning och välja en tid som passar dig. Fundera över om du vill ses på plats i centrala Örebro eller via video.

Första samtalet

Du får berätta vad du brottas med och vad du vill ha hjälp med. Jag lyssnar och ställer frågor. Tillsammans kikar vi på vad du vill uppnå och vilka hinder som finns.

Fortsättningen

Jag anpassar behandlingen utifrån dina behov. Du väljer själv hur ofta och hur många gånger du vill ses. Vi fortsätter tillsammans så länge du tycker det är hjälpsamt.